Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής

Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής

Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστό συναίσθημα να έχουμε στο ιατρείο φοιτητές ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Ιατρική εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε βιβλία και εργαστήρια αλλά πέρα από αυτά, πρέπει ο φοιτητής να έρθει σε επαφή με τον πραγματικό ασθενή στην πρακτική καθημερινή άσκηση της κλινικής Ιατρικής. Μόνο έτσι αποκομίζει εμπειρίες και πραγματική εκπαίδευση.
Με την ενεργό παρακολούθηση, ακόμα και μέσα από φαινομενικά μικρά αλλά κρίσιμα πράγματα, όπως το πλύσιμο των χεριών, η στάση του σώματος και ο τρόπος επικοινωνίας με τον ασθενή, ο φοιτητής διαμορφώνει πρωτίστως χαρακτήρα και τρόπους συμπεριφοράς, που θέτουν τις βάσεις για την μελλοντική του πορεία. Πάνω σε αυτά, έρχεται να προστεθεί η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, που θα τον ολοκληρώσουν ως ιατρό.
Γι’αυτούς τους λόγους, η παρουσία των φοιτητών σε ιατρεία και κλινικές, αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι στην επαγγελματική πορεία ενός μελλοντικού ιατρού.

Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο εκπαίδευσης και μετάδοσης της γνώσης.

ΥΓ: οι φοιτητές παρευρίσκονται μόνο αν ο ασθενής συμφωνεί.

With my students, winners of the cardiology case presentation competition.
Students’ exams on Clinical Skills, using advanced simulation mannequins at European University Cyprus