Εκπαίδευση Πληρώματος Ασθενοφόρου – Ambulance Crew Training

Εκπαίδευση Πληρώματος Ασθενοφόρου – Ambulance Crew Training

Ανέλαβα και φέτος την εκπαίδευση για τα καρδιολογικά επείγοντα στο πρόγραμμα των νοσηλευτών που εκπαιδεύονται για πλήρωμα ασθενοφόρων, μέσω της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Όπως σε κάθε ομάδα από το 2018, διαπίστωσα ξανά ότι πρόκειται για ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή της η νοσηλευτική υπηρεσία, άτομα με μεγάλη εμπειρία από τα τμήματα επειγόντων που εργάζονται, που διψούν για εκπαίδευση και συνειδητοποιημένα αποφάσισαν να γίνουν πλήρωμα ασθενοφόρων. Εντυπωσιακά ψηλό επίπεδο γνώσεων και κυρίως, σωστή κριτική σκέψη. Σε συνδυασμό με το πολύ καλά δομημένο και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (χάρις στον Δρ. Γιώργο Ευσταθίου), είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όπου χρειαστεί.

Εύχομαι το Υπουργείο, αλλά και όλες οι δομές υγείας και νοσηλευτήρια στην Κύπρο, να τους αντιμετωπίζουν με τον σεβασμό που τους αρμόζει και να τους προσφέρουν την ηθική και οικονομική ανταμοιβή που τους αξίζει!