Εξαιρετικός συνάδελφος με πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Γνωρίζω οτι ο Νίκος πάντα επιζητούσε το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής μόρφωσης.